Cirkler – Pontiac

Pontiac-cirklerne er konstrueret udfra billedet af en Pontiac hjulkapsel med 5 bolte og 40 eger (20 fælg-punkter). Ved at ændre afstanden mellem “nav” og “fælg” opstår forskellige mønstre,  ligesom jeg også ændrer på hvor “egerne” går hen på “navet”. Dvs. med hvilken vinkel de udgår fra fælgen.

Nyeste

fugleserien

Blandede

De ældste