Ældre Sagen Århus Midt 2017

Fotos fra ophængningen

Værker på udstillingen